DANCE TEACHERS - A tánctanárok

Ágnes & Tamás
Ágnes & Tamás

ENGLISH: /for Hungarian please see below/

The folk dance teachers on the First Hungarian Folk Dance Camp in UK, Tamás Farkas choreographer, dance instructor in "Folk Art Young Master," "heirs Aranysarkantyús" title holder.

Biographical details:
Tamás Farkas choreographer, dance instructor in "Young Master of Folk Art". In 2007, he graduated from the Hungarian Dance Academy, majoring in dance teacher, graduated in 2015 with a master degree. The Taban Folk Dance Association and the World Flower Elementary Art School head instructor.
Already since childhood played an important role in the life of the folk dances, dancer and choreographer has also achieved excellent results in many ensembles and choreography award for excellence holder:
Solo dancer Békéscsabai National Adult Solo Dance Festival gained, including in 2007 and 2009. "Aranysarkantyús" dance title in 2011 and won the "Lifetime Aranysarkantyús" title. In 2010, the III. Vojvodina Solo Dance Festival, won the first prize, the same year he won the XIII. International Legényes main prize, and in 2011 won the first place in Bratislava Pressburger Verbunk International Competition.
As a choreographer in 2010, won the first prize among others, the International Choreography Competition in the Somogy choreography "along Dönöge" of the Zala Chamber Dance Festival, an authentic category Choreographer Award I. degree deserved the "The Gyergyai triple" choreography in 2014.

He has taught folk dance in Canada, Australia and New Zealand, but as a dancer visited Japan, Hong Kong, the United States and Washington and this year he is coming to UK, first Hungarian Folk Dance Camp.

Dance research began to deal in the early 2000s, it is still acting on a monthly basis to film, traditional research areas, but especially in villages that are unknown in whole or in part prior to the researchers. It aims to get more people in front of the dance profession "white spots" in your area, or explore the village dance and music traditions.

Video links about the camp's man dance teacher, Tamás:https://www.youtube.com/watch?v=jl1XnD2Wu5Q
https://www.youtube.com/watch?v=VoL-Zexi2l4
https://www.youtube.com/watch?v=6OULVAjwTNQ
Choreography job of Nora and Tamás:
https://www.youtube.com/watch?v=QfwdSkEr_LM

ÁGNES Farkas
ÁGNES Farkas

HUNGARIAN - MAGYAR

A néptáncokat oktatják a II. Angliai Néptánctáborban Farkas Ágnes és Farkas Tamás.
Farkas Tamás koreográfus, néptánc oktató a "Népművészet Ifjú Mestere", "Örökös Aranysarkantyús" cím birtokosa.
Életrajzi részletek:
Farkas Tamás koreográfus, néptánc oktató a "Népművészet Ifjú Mestere". 2007-ben végzett a Magyar Táncművészeti Főiskolán, néptánc pedagógus szakon, ahol 2015-ben mesterfokon diplomázott. A Tabán Néptánc Egyesület és a Világ- Virága Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője, oktatója.

Már gyermekkora óta fontos szerepet töltött be életében a néptánc, táncosként és koreográfusként is kiváló eredményeket ért el, számos együttesi es koreográfiai nívódíj birtokosa:
Szóló táncosként többek között 2007-ben és 2009-ben a Békéscsabai Országos Felnőtt Szólótánc Fesztiválon "Aranysarkantyús" táncos címet szerzett, 2011-ben pedig az "Örökös Aranysarkantyús" címet is megnyerte. 2010-ben a III. Vajdasági Szólótánc Fesztiválon első helyezést ért el, ugyanebben az évben megnyerte a XIII. Nemzetközi Legényesverseny Fődíját, 2011-ben Pozsonyban első helyezett lett a Pressburger Nemzetközi Verbunk Versenyen.
Koreográfusként egyebek mellett 2010-ben a Nemzetközi Koreográfus Versenyen első díjat kapott a "Dönöge mentén" című somogyi koreográfiája, 2014-ben pedig a Zalai Kamaratánc Fesztiválon, autentikus kategóriában Koreográfusi Nívódíj I. fokozatot érdemelt ki a "A gyergyai hármas" koreográfiájával.

Oktatott néptáncot Kanadában, Ausztráliában es Új-Zélandon, de táncművészként járt Japánban, Hong-Kongban az Egyesült Államokban és Washingtonban is. Ebben az évben hozzánk látogat el, így Anglia is felkerül a listájára.

A 2000-es évek elején kezdett tánckutatással foglalkozni, azóta is jár havi rendszerességgel filmezni, kutatni hagyományőrző területekre, de elsősorban olyan falvakba, amelyek részben vagy teljesen ismeretlenek a kutatók előtt. Célja hogy minél több, a néptáncos szakma előtt "fehér foltnak" számító terület, illetve falu tánc- és zenehagyományát feltérképezze.

Néhány videó a tábor férfi tánctanáráról, Tamásról:https://www.youtube.com/watch?v=jl1XnD2Wu5Q
https://www.youtube.com/watch?v=VoL-Zexi2l4
https://www.youtube.com/watch?v=6OULVAjwTNQ
Nóra és Tamás koreográfiai munkája:
https://www.youtube.com/watch?v=QfwdSkEr_LM